COSMOS ökomärgis – looduskosmeetika kvaliteedi standard

COSMOS ökomärgis – looduskosmeetika kvaliteedi standard

Üle maailma on kasutusel mitmeid erinevaid standardeid ja ökomärgiseid, mille eesmärgiks on tarbijate valiku lihtsustamine, pettuste vältimine ning brändide usaldusväärsuse tõstmine. Käesolevas artiklis vaatleme lähemalt COSMOS standardit.

Mis on COSMOS standard?

COSMOS (inglise keelne lühend väljendist Cosmetic Organic Standard – mahepõllumajandusliku kosmeetika standard) on rahvusvaheliselt tunnustatud standard mahe- ja looduskosmeetikatoodetele, mille taga on viis iseseisvat sertifitseerimisorganisatsiooni neljast Euroopa riigist (Saksamaa BDIH – Bund deutscher Industrie- und Handelsunternehmen, Prantsusmaa Cosmébio ja Ecocert Greenlife, Itaalia ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, Suurbritannia Soil Association). Standardit haldab mittetulundusühing AISBL, mis on eelpoolnimetatud viie organisatsiooni ühisettevõte. 2002. aastal loodud standardi on tänaseks kasutusele võtnud juba üle 1600 tootja rohkem kui 45 riigist üle maailma.

COSMOS standardi eesmärkideks on (1):

  • populariseerida mahepõllumajanduslikku päritolu toodete kasutamist ning kaitsta ökoloogilist mitmekesisust;
  • loodusresursside vastutustundlik kasutamine, austades looduskeskkonda;
  • käitlemis- ja töötlemismeetodite rakendamine, mis on puhtad ja kahjutud nii inimese tervise kui ka keskkonna suhtes;
  • arendada ja integreerida nn “rohelise keemia” kontseptsiooni kosmeetikatööstuses.

COSMOS standard hõlmab kõiki tootmise ja turundamisega seotud aspekte alates koostisosade hankest kuni pakendamise ja turundamiseni, sätestades eraldi tingimused ja nõuded koostisosade päritolule ja töötlemisele, koostisosade %-le sisaldusele valmistootes, tootmisele, hoiustamisele ja pakendamisele, ettevõttesisestele keskkonnahoiu ja jäätmekäitlusega seotud praktikatele ja poliitikatele, tootemärgistusele ja turunduskommunikatsioonile ning toodete ja tootmisprotsesside kontrollile.

Kõige põhjalikum on standard kosmeetikatoodete lubatud ja keelatud koostisosade, nende päritolu ning käsitlemis- ja töötlemistingimuste osas. Koostisosasid käsitletakse standardis viies eraldi kategoorias, kus igale kategooriale on sätestatud eraldi reeglid (1):

  1. Füüsiliselt töödeldud põllumajanduslikud koostisosad – lubatud kasutada taimset, loomset või mikroobset päritolu koostisosasid, mis ei ole geneetiliselt muundatud ega liigiliselt ohustatud, loomsete koostisosade puhul üksnes loomade poolt toodetud aineid.
  2. Keemiliselt töödeldud põllumajanduslikud koostisosad – sama, mis eelmine, kuid täiendavalt, keemilise töötlemise meetodid peavad lähtuma nn rohelise keemia põhimõtetest ehk olema ohutud nii inimesele kui ka keskkonnale.
  3. Vesi – peab vastama kindlatele hügieeninõuetele.
  4. Mineraalid ja mineraalset päritolu koostisosad – peavad olema looduslikku päritolu, lubatud on vaid piiratud keemiline töötlemine.
  5. Muud koostisosad – piiratud nimekiri säilitusainetest ja muudest ainetest (seal hulgas petrokemikaalid), mille kasutamine on ajutiselt lubatud ja regulaarselt auditeeritud.

COSMOS NATURAL vs COSMOS ORGANIC

COSMOS standardi all antakse tegelikult välja kahte eraldi ökomärgist – ORGANIC ja NATURAL. Mõlema märgisega tooted annavad tarbijale kindluse, et toode on toodetud looduslikest ja jätkusuutlikest koostisosadest, seda ei ole testitud loomade peal ning see ei sisalda kahjulikke sünteetilisi lisaaineid. ORGANIC märgisega tooted tagavad lisaks ka toote koostisosade mahepõllumajandusliku päritolu. ORGANIC ja NATURAL standardite sarnasused ja erinevused on ülevaatlikult kokkuvõetud alljärgnevas tabelis.

GarantiiCOSMOS
ORGANIC
COSMOS
NATURAL
Kontrollitud koostisosad++
Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) vaba koostis++
Ohustatud taimede kaitse++
Julmusevaba++
Looduslikud värvi- ja lõhnaained++
Piiratud petrokemikaalide kasutamine++
Sisaldab nõutud % ulatuses mahekoostisosasid+
Kohustus märkida pakendile mahekoostisosade %+
Tootja auditeerimine vähemalt korra aastas++
Kohustuslik ettevõttesisene jäätmekäitluspoliitika++
Kriteeriumid pakenditele++

Allikas: Soil Association (2)

ORGANIC sertifikaat eeldab, et vähemalt 95% kasutatud koostisosadest on pärit mahepõllumajanduslikust tootmisest, moodustades vähemalt 20% kogu toote koostisest, kusjuures vastav protsent peab olema märgitud ka toote pakendile. NATURAL sertifikaadi puhul mahekoostisosade minimaalne protsentuaalne nõue puudub.

Mõlema sertifikaadi puhul on keelatud nanomaterjalide, geneetiliselt muundatud organismide (GMO) ja radiatsiooni kasutamine ning loomkatsete läbiviimine tootja või mistahes kolmandate osapoolte poolt. Loomsete koostisosade puhul on lubatud vaid koostisosade kasutamine, mis on loomade poolt toodetud, kuid ei ole loomade füüsiline osa; ei sea ohtu loomade elu; ning on saadud üksnes sertifikaadi reeglistikus nimetatud lubatud protsesside teel. Jätkusuutlikkuse osas näeb standard ette mõnede koostisosade (palmiõli, glütseriin, rasvhapped ja nende alkoholid, triglütseriidid) tarnimise üksnes sertifitseeritud jätkusuutlikest allikatest (CSPO).(1)

Pakendite osas on lubatud kasutada üksnes standardi reeglistikus loetletud materjale. Keelatud on PVC ning teiste klooritud või stüreeni sisaldavate plastikute, GMO põhiste ning loomsetest allikatest pärit materjalide (näiteks nahk, siid) kasutamine pakkematerjalidena. Ühtlasi peavad tootjad minimeerima pakkematerjali kulu (võimalikult lihtsad ja minimaalsed pakendid) ning kasutama võimalikult palju taaskasutatavaid ning juba ümbertöödeldud materjale.(1)

Kes COSMOS standardit kasutada võivad?

COSMOS standard on avatud kõikidele loodus- või mahekosmeetika tootjatele, kes on valmis vastavaid standardiga seotud tingimusi ja nõuded rakendama ning läbima iga-aastase kontrolli- ja auditeerimisprotsessi. Märgise saamiseks tuleb põõrduda märgist välja andva sertifitseerimiskeskuse poole ning läbima põhjaliku auditi kindlustamaks nõuetele vastavuse.

COSMOS standardiga liitunud tootja võib ökomärgist kasutada üksnes sertifitseerimisasutuse poolt sertifitseeritud toodetel kindlaksmääratud reeglite kohaselt. Sertifitseeritud toote pakendil peab olema tähistatud nii sertifitseerimisasutus või selle logo kui ka märgise tüüp (NATURAL või ORGANIC).

COSMOS standardi ökomärgised
COSMOS standardi ORGANIC ja NATURAL ökomärgised sertifitseerimisorganisatsioonist lähtuvalt

Valides COSMOS ökomärgisega toote võib tarbija kindel olla, et toode ja tootja vastavad kõrgendatud kvaliteedi nõuetele ning on väiksema keskkonnamõjuga kui märgiseta tavatooted.

(1) COSMOS standardi ametlik juhend. COSMOS-standard. Cosmetics Organic and Natural Standard. Version 3.0 – including editorial changes, published 1 January 2019. https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2018/12/COSMOS-standard-V3.0-including-editorial-changes-0101_2019.pdf
(2) Soil Association. https://www.soilassociation.org/

Lisa kommentaar