You are currently viewing KIUD ringluspakendiga säästad keskkonda!

KIUD ringluspakendiga säästad keskkonda!

Ümbertöödeldud tekstiilijäätmetest valmistatud KIUD ringluspakend on keskkonnasäästlik alternatiiv harjumuspärasele plastist või papist pakendile. Üle-eestiline pandipakendi süsteem võimaldab pakendit korduvkasutada.

E-kaubanduse üks suurimaid negatiivseid mõjusid keskkonnale on seotud toodete transpordi ja saatmisega lõppkliendile. Iga päev liigub e-kaubanduse vahendusel üle maailma enam kui 440 miljonit pakki. Enimkasutatavateks pakendimaterjalideks on seejuures plast ja papp. Eeldades, et suurem osa e-kaubanduse saadetistest on lainepapist karbis või kastis on sellise nõudluse rahuldamiseks igapäevaselt vaja maha võtta üle miljoni puu. Rääkimata muudest resurssidest nagu vesi, erinevad kemikaalid ning tohutu energiakulu, mida kõike on samuti vaja paberi ja papi valmistaiseks. Samas on papp otsene alternatiiv plastile, püüdes pakkuda lahendust plastiga seotud probleemidele. Mõlema peamiseks probleemiks pakendimaterjalina on lühike kasutusaeg. See on tohutu ressursi kulu, mida saaks oluliselt vähendada asendades ühekordsed pakendid korduvkasutatavatega.   

Innovaatiline KIUD ringluspakend just seda püüabki teha pakkudes tavalisele plastist või papist transpordipakendile alternatiivi korduvkasutatava ringluspakendi kujul, mis on valmistatud ümbertöödeldud tekstiilijäätmetest. Seega lahendatakse korraga koguni kahte probleemi – lisaks papist pakendile alternatiivi pakkumisele püütakse pakkuda lahendust ka tekstiilijäätmete probleemile. Ühe aasta jooksul tekkiv globaalne tekstiilijäätmete kogus on ligikaudu 92 miljonit tonni, millest ümbertöötlemisse jõuab vaid kümnendik. Ülejäänud kas ladestatakse prügimäel, põletatakse või saadetakse Aafrikasse, kust suurem osa jõuab ringiga paraku ikkagi prügimäele. Jällegi on tegu tohutu ressursi kaoga, mida targemalt majandades saaks oluliselt vähendada.

KIUD pakendid on valmistatud uudse termomehhaanilise töötlemise meetodil 100% tarbimisjärgsest tekstiiljäätmetest, olles kuni 52% väiksema süsiniku jalajäljega kui papist alternatiiv. Tähelepanuväärne on seegi, et tootmisel ei kasutata täiendavaid kemikaale ega vett. Tekstiiljäätmetele uue elu andmine transpordipakendina aitab vähendada uute ressursside kasutamisele võtmise vajadust, vähendada vee ja energiakulu ning ühe olulisema kasvuhoonegaasi CO2 õhku paiskamist. KIUD pakend on korduvkasutatav ning peale oma kasutusea lõppu ümbertöödeldav. KIUD on välja töötatud siinsamas Eestis ning juba võitnud mitmeid auhindu ja äramärkimisi. 2023. aastal võitis KIUD oma innovaatilise lahendusega Ajujaht saatesarja 16. hooaja. 

KIUD pakendi korduvkasutamiseks on loodud pandipakendi süsteem, mis võimaldab ühte ja sama pakendit kasutada korduvalt ning samalajal tagab pakendite õigeagse ringlusest kõrvaldamise ja ümbertöötlusse suunamise. Pandisüsteemi partneriks on Itella SmartPost, mille üle-eestilise pakiautomaadivõrgustiku kaudu on võimalik pakendeid tasuta tagastada. Süsteemi tööle hakkamisel ja toimimisel on suur roll ka tarbijatel, sest mida rohkem inimesi uut süsteemi regulaarselt kasutama hakkab, seda suurem on sellest saadav kasu kogu ühiskonnale. 

KIUD pandipakendi tellimise ja tagastamise täpsema juhendi leiad siit.  

KIUD ringluspakend info wide

Lisa kommentaar