Peame oma klientide ja kasutajate privaatsust oluliseks ja soovime seda igati kaitsta. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika eesmärgiga anda ülevaade veebilehekülje seebipood.ee (edaspidi Veebilehekülg) kaudu ja poolt kogutavate ja kasutatavate isikuandmete kasutamise põhimõtete kohta.

Kokkuvõte

 • Kogume ja kasutame isikuandmeid üksnes oma klientidele teenuse osutamise eesmärgil ja üksnes klientide eelneval nõusolekul. Selgitame alati andmete kogumise põhjusi ja nende kasutamise eesmärki.
 • Säilitame kogutud isikuandmeid üksnes nii kaua kui see on vajalik teenuse osutamiseks või tulenevalt seadusega sätestatud meile kehtivatest kohustustest.
 • Kaitseme isikuandmeid võimaliku lekkimise, varguste või autoriseerimata ligipääsu ja kopeerimise eest lähtudes e-kaubanduses standardselt kasutusel olevatest kaasaegsetest ja majanduslikult mõistlikest turvameetmetest ja -lahendustest.
 • Me ei jaga ega müü isikuandmeid avalikkusele või kolmandatele osapooltele, va juhtudel kui see on vajalik meie teenuse osutamiseks või kui meil on seadusest tulenev kohustus andmeid avaldada.
 • Võite igal hetkel keelduda meile oma isikuandmeid avaldamast, kuid sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik ka teile teenust osutada.

Meist

Veebilehekülje omanik ja haldaja on Eesti Vabariigis registreeritud osaühing YOS OÜ (äriregistri number 14646378).

Milliseid andmeid me töötleme ja miks

Isikuandmed

Selleks, et osutada teile teenust võime teie käest küsida ja/või töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto või -kaardi number, turvakood (CVV);
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • küpsised ja kasutusandmed.

Kasutame meile esitatud isikuandmeid peamiselt tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Mõningaid isikuandmeid võime kasutada oma teatud juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine, tarbija kaebuste rahuldamine jne).

Andmeid ostuajaloo kohta (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutame ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto või -kaardi numbrit ja turvakoodi (CVV) kasutame maksete sooritamise võimaldamiseks või vajadusel maksete tagastamiseks. Nimetatud andmeid hoiustatakse üksnes makseteenuse osutaja serveris, mille turvalisusele on kehtestatud kõrgemad standardid.

Kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste ja probleemide lahendamiseks (klienditugi) võime kasutada isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni nr.

Võime Veebileheküljel kasutada kontaktivorme, mille vahendusel meile edastavaid isikuandmeid (nagu nimi ja e-posti aadress) kasutame klienditeeninduse ja muude tugiteenuste osutamiseks.

Kasutaja IP-aadressi või teisi veebi identifikaatoreid töötleme Veebilehekülje kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Kasutusandmed

Külastades meie Veebilehekülge, võivad meie serverid teatud teavet koguda automaatselt (näiteks IP-aadressi, brauseri tüübi, operatsioonisüsteemi, juurdepääsuaegade ja lehekülgede, mida olete vaadanud vahetult enne ja pärast saidile juurdepääsu, kohta). Kasutame seda teavet analüüsi- ja turunduseesmärkidel.

Küpsised

Selleks, et Veebilehekülg toimiks korralikult, võime mõnikord teie seadmesse asetada väikeseid andmefaile, mida nimetatakse küpsisteks.

Registreerides kasutajakonto ja logides sellega Veebileheküljele sisse, määrame ajutise küpsise, et otsustada, kas teie brauser aktsepteerib küpsiseid. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ja brauseri sulgemisel see kustutatakse.

Veebileheküljele sisselogimisel kasutame küpsised, et salvestada teie sisselogimise andmed ja teie ekraani valikud. Sisselogimise küpsised kestavad kaks päeva ja ekraani valikute küpsised ühe aasta. Seades valikuks “Mäleta mind”, jääte Veebileheküljele sisselogituks kaheks nädalaks. Logides oma kontolt välja, eemaldatakse ka sisselogimise küpsised.

Jättes Veebileheküljele kommentaari, võite valida oma nime, e-posti aadressi ja veebisaidi salvestamise küpsistesse. Kasutame selliseid küpsiseid teie mugavuse huvides, et te ei peaks uuesti kommenteerides igakordselt oma andmeid uuesti sisestama. Need küpsised kestavad üks aasta.

Lisaks võime kasutada teatud küpsiseid veebistatistika analüüsimiseks või turunduskampaaniate läbiviimiseks.

Veebilehekülge kasutades, nõustute küpsiste paigutamisega teie seadmesse ja ligipääsu andmisega nendele, kui külastate Veebilehekülge tulevikus. Soovi korral saate küpsiseid blokeerida ja/või kustutada, kasutades oma interneti brauseri vastavaid seadeid. Juhime teie tähelepanu, et seda tehes ei pruugi mõned Veebilehekülje funktsioonid või teenused teie jaoks täielikult toimida ning mõningaid eelistusi peate käsitsi korrigeerima iga kord, kui külastate meie Veebilehekülge.

Veebianalüütika

Võime teha koostööd meie poolt valitud teenusepakkujatega (nt Google Analytics, Facebook), võimaldamaks Veebileheküljel küpsiste abil kasutada jälgimis tehnoloogiaid eesmärgiga analüüsida ja jälgida Veebilehekülje kasutajate käitumist, määrata kindlaks teatud sisu populaarsust ja paremini mõista kasutajate online käitumist.

Otseturundus

Võime kasutada meile esitatud e-posti aadressi ja telefoninumbrit otseturundusteadete saatmiseks, kuid üksnes juhul kui olete selleks ise soovi avaldanud ja eelnevalt meile oma nõusoleku andnud. Otseturundusteadetest on võimalik igal hetkel loobuda e-kirja jaluses vastava viite kaudu või võttes ühendust klienditoega.

Võime otseturundusteadete edastamiseks kasutada kolmandast osapoolest teenusepakkujaid (näiteks MailChimp). Sellisel juhul võib olla vajalik osade isikuandmete (nimi ja e-posti aadress) edastamine ja salvestamine vastava teenusepakkuja serveris.    

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Taasturundus

Võime kasutada taasturundusteenuseid, et edastada teile reklaame kolmandate osapoolte veebilehekülgedel (näiteks otsingumootorid, sotsiaalmeedia kanalid jt). Taasturundusteenuse haldamiseks kasutame küpsiseid.

Tootearvustused ja tagasiside küsitlused

Võime klienditeeninduse parandamise ja kliendi tagasiside saamise eesmärgil edastada Veebipoest ostu sooritanud kasutajatele e-posti teel tagasiside küsitlusi. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja soovi korral anonüümne. Tagasiside küsitlust puudutavast e-kirjast on võimalik igal hetkel loobuda järgides e-kirja jaluses toodud juhiseid.

Kliendiarvustuste ja tagasiside kogumiseks võime kasutada kolmandast osapoolest teenuse osutajaid (Google, Facebook, Cusrev.com, Judge.me jt). Sellisel juhul võib olla vajalik teatud isikuandmete (e-posti aadress, ostetud kaupade nimekiri) edastamine kolmandast osapoolest teenuse osutajale. Edastatud isikuandmed jäävad privaatseks ning neile kehtib vastava teenuse osutaja poolt kehtestatud privaatsus- ja andmekaitsetingimused.

Tagasiside küsitluses osalemisega või tootearvustuse jätmisega nõustub kasutaja enda poolt esitatud informatsiooni avaliku kuvamisega meie ja/või kolmandast osapoolest teenuse pakkuja veebileheküljel.

Teistelt veebilehekülgedelt manustatud sisu

Veebilehekülg võib sisaldada teistelt veebilehekülgedelt manustatud sisu (nt videod, pildid, artiklid jne). Teistelt veebilehekülgedelt manustatud sisu käitub täpselt samamoodi nagu külastaja oleks külastanud veebisaiti, millelt see manustatud on. Veebisaidid, millelt sisu manustatud on võivad omakorda koguda teie kohta andmeid, kasutada küpsiseid ja jälgida teie suhtlemist vastava manustatud sisuga.  

Kellega andmeid jagame

Võime mõningaid teie isikuandmeid jagada meie poolt valitud kolmandatest osapooltest koostööpartneritega, kes pakuvad meile teenuseid (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete salvestamine, raamatupidamine, tarneteenused, veebianalüütika, turvalisus, maksete töötlemine, kliendisuhete haldamine, turundus ja reklaam). Teeme seda vaid ulatuses, mis on vajalik meie teenuse kvaliteetseks osutamiseks. Juhime tähelepanu, et need kolmandad osapooled töötlevad isikuandmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikatele, mis võivad sisu poolest erineda siintoodud privaatsuspoliitikast ja mille üle me ei oma kontrolli.

Kaupade kohaletoimetamiseks on vajalik isikuandmete (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) edastamine ostu sooritaja poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastame tarneteenuse pakkujale lisaks kontaktandmetele ka kohaletoimetamise aadressi.

Teatud isikuandmeid võib olla vajalik edastada meile raamatupidamisteenust osutavale teenusepakkujale.

Võime teatud isikuandmeid edastada meile infotehnoloogia teenust osutava teenusepakkujale, kui see on vajalik Veebilehekülje funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kasutame ostude eest tasumiseks kolmandate osapoolte makseteenuseid ja -lahendusi (nt Stripe, pangalingid). Et maksed toimiksid, võib olla vajalik mõningate isikuandmete edastamine vastava teenuse pakkujale. See teave võib sisaldada (kuid mitte ainult, sõltuvalt teenusepakkujast ja teie valitud makseteenuse tüübist) ostu sooritaja nime, aadressi ja pangakonto andmeid.

Võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega (nt õiguskaitse esindajatega), kui meil on seadusest tulenev kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid, et täita mis tahes juriidilist kohustust, või kaitsta Veebilehekülge või selle teiste kasutajate õigusi, vara ja turvalisust.

Teie mugavuse huvides oleme järgnevalt välja toonud mõned meie koostööpartnerite andmed viidetega nende privaatsuspoliitikatele (nimekiri ei pruugi olla täielik ja täidab siin üksnes informatiivset eesmärki):

Turvalisus ja ligipääs andmetele

Isikuandmeid hoitakse majutusteenust osutava teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Veebilehekülje töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebilehekülje kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebilehekülg rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Veebilehekülje volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebilehekülje ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kasutades Veebilehte ja teenuseid, nõustute, et hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest, mida me võime võtta teie andmete kaitsmiseks, ei saa me täielikult kõrvaldada kõiki riske, mis on seotud isikuandmete turvalisuse ja terviklikkuse tagamisega interneti keskkonnas.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Veebileheküljel registreerunud kasutajate isikuandmed salvestatakse nende kasutajaprofiili alla. Kõik registreerunud kasutajad saavad oma isiklikke andmeid (välja arvatud kasutajanimi) igal ajal näha, muuta või kustutada. Samuti näevad ja saavad seda teavet muuta Veebilehekülje administraatorid.

Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui Veebileheküljel on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi Veebilehekülje kasutajakonto alt. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega Veebilehekülje klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Andmete kustutamine

Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete ja/või isikustatud kasutajakonto kustutamist. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust veebilehekülje klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (klienditoe kontaktid on leitavad Veebilehekülje jaluses või vastava alamsektsiooni all). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).